SONICE

Love your life. That's SONICE

Khi bạn yêu đời, điều đó thật tuyệt vời.

Khi có ai đó yêu cuộc sống của bạn thì chính là SONICE