Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.

1,548,000₫

Mô tả

Thức ăn ướt Jerhigh chứa đầy đủ giá trị dinh dưỡng. 

Sử dụng nguồn nguyên liệu 100% nguyên chất được kiểm định chất lượng. 

Sản phẩm giúp duy trì da và lông chắc khoẻ. 

Thương hiệu: Jerhigh 

Trọng lượng: 120g x 48 gói

 Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.
 Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.
 Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.
 Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.
 Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.
 Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.
 Combo Pate Jerhigh Chicken, Duck, Beef, Liver & Vegetable in Gravy 120g - mix vị 48 gói SONICE.