Đồ chơi Lumidori Champagne Knot Rope Toys - Banh đan chai rượu SONICE.

132,000₫

Mô tả

Sản phẩm đồ chơi được thiết kế từ dây thừng phù hợp với thú cưng.
Dùng để huấn luyện và chơi đùa hiệu quả.
Hỗ trợ nhai gặm, giảm stress.

Thương hiệu: Lumidori

 Đồ chơi Lumidori Champagne Knot Rope Toys - Banh đan chai rượu SONICE.
 Đồ chơi Lumidori Champagne Knot Rope Toys - Banh đan chai rượu SONICE.
 Đồ chơi Lumidori Champagne Knot Rope Toys - Banh đan chai rượu SONICE.