Đồ chơi Lumidori Dumb-bell Knot Rope Toys - Quả tạ dây đan SONICE.

132,000₫

Mô tả

Sản phẩm đồ chơi được thiết kế từ dây thừng phù hợp với thú cưng.
Dùng để huấn luyện và chơi đùa hiệu quả.
Hỗ trợ nhai gặm, giảm stress.

Thương hiệu: Lumidori

 Đồ chơi Lumidori Dumb-bell Knot Rope Toys - Quả tạ dây đan SONICE.
 Đồ chơi Lumidori Dumb-bell Knot Rope Toys - Quả tạ dây đan SONICE.
 Đồ chơi Lumidori Dumb-bell Knot Rope Toys - Quả tạ dây đan SONICE.