Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.

352,000₫

Mô tả

Đồ chơi xương gặm vị thịt gà và bơ đậu phộng kích thích vị giác cho chó.

Hỗ trợ huấn luyện cho chó con.

Hỗ trợ giảm ngứa răng cho chó con đang trong quá trình mọc răng.

Làm sạch mảng bám, cao răng khi nhai gặm.

Hỗ trợ giảm stress, kích thích chó chơi đùa.

Thương hiệu: Nylabone

 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Puppy Chews Teething & Active Chewing Bone Chicken & Peanut Butter Flavor Toys - Vị thịt gà và bơ đậu phộng, cho chó con < 7kg SONICE.