Đồ chơi Nylabone Teething & Soothing Puppy Chew Chicken Flavor Toys - Vị thịt gà, cho chó < 7kg SONICE.

292,000₫

Mô tả

Đồ chơi xương gặm vị thịt gà cho chó < 7kg.
Hỗ trợ huấn luyện cho chó.
Hỗ trợ giảm ngứa răng cho chó con đang trong quá trình mọc răng.
Làm sạch mảng bám, cao răng khi nhai gặm.
Hỗ trợ giảm stress, kích thích chó chơi đùa, hạn chế cắn phá đồ đạc trong nhà.

Thương hiệu: Nylabone

 Đồ chơi Nylabone Teething & Soothing Puppy Chew Chicken Flavor Toys - Vị thịt gà, cho chó < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Teething & Soothing Puppy Chew Chicken Flavor Toys - Vị thịt gà, cho chó < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Teething & Soothing Puppy Chew Chicken Flavor Toys - Vị thịt gà, cho chó < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Teething & Soothing Puppy Chew Chicken Flavor Toys - Vị thịt gà, cho chó < 7kg SONICE.
 Đồ chơi Nylabone Teething & Soothing Puppy Chew Chicken Flavor Toys - Vị thịt gà, cho chó < 7kg SONICE.