Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.

186,000₫

Mô tả

Dùng treat nhét vào thân đồ chơi để giúp chó ăn và thư giãn

Đồ chơi có tác dụng phản hồi cao, giúp làm sạch và không làm tổn thương răng nướu
Giống như một dạng gum làm sạch răng cho thú cưng

Dạng đồ chơi mềm cho cả chó và mèo

-----

English Below

Treat

Push treats into the hole and watch your dog have hours of fun!

Bounce and Fetch

Soft enough not to hurt your dog’s teeth, but firm enough to bounce!

Gum Massaging

Maintaining healthy gums while having fun chewing.

Bite-o-Meter: Soft

 Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.
 Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.
 Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.
 Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.
 Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.
 Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.
 Đồ chơi Rogz Fred Treat Ball Toys - Có thể chứa treats SONICE.